PMC INŽENJERING - GRADIMO SIGURNU BUDUĆNOST

PMC INŽENJERING IZVODI GLAVNI PROJEKAT HRAMA SVETE BLAGE MARIJE U BANSTOLU, SREMSKI KARLOVCI

Investitor: Srpska pravolsavna crkva
Projektant: PMC Inženjering

 

Hram Svete Marije Blazene

 

PMC inženjering učestvuje i izradi projektne dokumentacije za izgradnju hrama Svete Marije u Banstolu kod Sremskih Karlovaca.
Objekat je projektovan kao građevina centralnog plana sa osnovnim četvorougaonim korpusom sa osnovom u obliku upisanog krsta. Zamišljen je kao monumentalni hram po uzoru na ruske sakralne objekte iz 17. veka. Centralna kupola je na pandantifima i visoka je 30 metara. Dominaraće celokupnim objektom kako u pogledu unutrašnjeg prostora tako i na samoj lokaciji. Na zapadnoj strani se nalaze i dve manje kupole sa plamenovima. Na istočnoj strani je postavljen oltarski prostor. Krakovi upisanog krsta, u osi sever-jug završeni su apsidom. Ulazni deo sa zapadne strane ispred portala projektovan je kao predprostor.
Projektovanje objekta je u skladu sa kanonom pravoslavne crkve postavljen u osi zapad (ulaz) – istok (oltar).

About PMC Inženjering