PMC INŽENJERING - GRADIMO SIGURNU BUDUĆNOST

Počela direktna prodaja stambeno-poslovnog kompleksa BLOK 32

Počela je direktna prodaja nepokretnosti-objekta u izgradnji (stanova, lokala i parking mesta) na kat. parc. 1172-24 KO Novi Beograd, u ulici Bulevar Zorana Đinđića brojevi 125a, 125b, 125v, 125g, 125d, 125đ, 125e, 125ž, 125z, 125i sve u ulici Bulevar Zorana Đinđića.

  • Cena stanova iznad prvog sprata orjentisanih prema Bulevaru Zorana Đinđića – 2450 eur plus pripadajući PDV po stopi od 10% – ukupno 2695 eur;
  • Cena stanova na prvom spratu orjentisanih prema Bulevaru Zorana Đinđića – 2400 eur plus pripadajući PDV po stopi od 10% – ukupno 2640 eur;
  • Cena stanova iznad prvog sprata orjentisanih prema Univerzitetskom naselju – 2350 eur plus pripadajući PDV po stopi od 10% – ukupno 2585 eur;
  • Cena stanova na prvom spratu orjentisanih prema Univerzitetskom naselju – 2300 eur plus pripadajući PDV po stopi od 10% – ukupno 2530 eur;
  • Cena lokala – 3050 eur plus pripadajući PDV po stopi od 20% – ukupno 3660 eur;
  • Cena poslovnih etaža iznad lokala br. 4 i br. 5 – 2450 eur plus pripadajući PDV po stopi od 20% – ukupno 2940 eur;
  • Cena parking mesta u podzemnoj garaži (nivo -1 i nivo -2) – 13000 eur plus pripadajući PDV po stopi od 20% – ukupno 15600 eur;

U slučaju eventualne promene zakonske stope PDV-a, primenjivaće se važeća zakonska stopa PDV-a za posebne delove objekta (stanove, lokale, parking mesta).

Odobrava se ugovaranje isplate kupoprodajne cene do maksimum pet rata, bilo periodično bilo u skladu sa stepenom realizacije i prvom ratom u minimalnom iznosu od 30% od kupoprodajne cene.

Za kupce koji isplaćuju cenu, odjedom u celosti, do stepena gotovosti do 50% – odobrava se popust u visini od 3% od kupoprodajne cene sa opcijom plaćanja 30% od kupoprodajne cene prilikom zaključenja ugovora a preostalih 70% od kupoprodajne cene do 45 dana po zaključenju ugovora.

Za kreditne kupce u skladu sa poslovnom politikom banaka.

About PMC Inženjering