PMC INŽENJERING - GRADIMO SIGURNU BUDUĆNOST

Poslovi rekonstrukcije i restauracije kalemegdanske tvrđave:

  • Restauracija velikog stepeništa savskog šetališta
  • Sanacija mosta ispred Kralj kapije
  • Restauracija česme Mehmed Paša Skolovića
  • Priobalni bedem i Kula Nebojša
  • Svereoistočni bedem Donjeg grada između kula tri i četiri
  • Mračna kapija u Donjem gradu
  • Veliki barutni magacin, sala I i II

Investitor : Beogradska Tvđava

Lokacija : Beograd, Srbija

Godina : 2006-2007