PMC INŽENJERING - GRADIMO SIGURNU BUDUĆNOST

Uzići, Fabrika streljačke municije

Investitor : Borbeni složeni sistemi DOO

Lokacija : Uzići, Srbija

Površina :  10.000m2

Godina : 2015.

FabrikaStreljackeMunicijeUzici2