PMC INŽENJERING - GRADIMO SIGURNU BUDUĆNOST

IZVODJENJE RADOVA

DemonatazaRusenjeCrownePlaza2
R27-3

Princip rada u izvođačkom inženjeringu se odnosi na upravljanje projektima putem liderstva i nastupa u konzorcijumu sa drugim društvima ili samostalnom nastupu sa izvođačima  – srednjim i malim građevinskim, zanatskim i instalaterskim firmama.

PMC Inženjering izvodi građevinske i druge radove kojima se utiče na ispunjavanje bitnih zahteva za postojeću građevinu i/ili kojima se menja usklađenost postojeće građevine sa lokacijskim uslovima u skladu sa kojima je izgrađenja (dograđivanje, nadograđivanje, izvođenje radova radi promene namene građevine ili tehnološkog procesa i sl.)

Upotreba najsavremenijih tehnologija pri izvođenju i adaptaciju objekata i korišćenje najkvalitetnijih materijala i opreme je ono što nas izdvaja. U okviru izvođenja građevinskih radova bavimo se izgradnjom objekata visokogradnje, adaptiramo i opremamo enterijere, vršimo sanacije, rekonstrukcije i adaptacije objekata. U našoj ponudi su pored svih vrsta građevinskih i građevinsko-zanatskih radova i instalaterski radovi vodovoda i kanalizacije, elektro i mašinskih instalacija.